Jadwiga Korzeniewska

Jak to się stało, że robię to, co robię?...

Po blisko dziesięciu latach pracy na umowach cywilno-prawnych i na etacie zdecydowałam się na freelance. Moim marzeniem było prowadzenie szkoleń. Przejście na swoje to był skok na głęboką wodę, którą czasami się zachłystywałam.

 

Początkowo zajmowałam się wyłącznie tematyką nawyków. Moje zainteresowanie tą kwestią wzięło się... z własnych trudności przy ich zmianie. Uznałam, że musi istnieć lepszy, a jednocześnie bardziej przyjemny sposób na przejście przez proces zmiany nawyków. I zaczęłam go szukać.

 

Efektem tych poszukiwań było wykorzystanie mechanizmów znanych z gier do zmiany nawyków. Podejście to znalazło odzwierciedlenie w mojej pierwszej książce "Ograć nawyki" oraz w kursie on-line "Zmień nawyki w 30 dni" - pierwszym na polskim rynku kursie, w którym wykorzystano mechanizmy gier dla zbudowania zaangażowania uczestniczek w przechodzenie kursu.

 

Z czasem zaczęłam zajmować się także tematyką motywacji oraz produktywności w pracy na swoim. Brakowało mi jednak klamry, która spięłaby to wszystko w całość. Tę klamrę odnalazłam w rozwijaniu odporności i elastyczności psychicznej

 

Czym są odporność i elastyczność psychiczna?

 

Odporność psychiczna jest obecnie uznawana za tzw. plastyczną cechę osobowości. Oznacza to, że można ją rozwijać i wzmacniać. W dużej mierze determinuje ona to, na ile efektywnie radzisz sobie ze zmianami, z wyzwaniami, stresorami, a także z działaniem pod presją – i to niezależnie od okoliczności

 

Elastyczność psychiczna to wypadkowa gotowości i umiejętności do pełnego kontaktu z myślami i emocjami, jakie się z tymi myślami wiążą - bez unikania i bez oceniania. Wszystko po to, by móc uznać własne emocje, ojojać to, co wymaga ojojania i puścić wolno to, co nam nie służy. Elastyczność psychiczna, w zależności od kontekstu sytuacji, prowadzi do utrzymania lub zmiany zachowania na rzecz realizacji swoich celów i wartości.

 

Od poziomu odporności i elastyczności psychicznej zależy to, na ile chętnie i skutecznie:

 

 • - rozpoznajesz i zarządzasz swoimi emocjami,
 • - wyrabiasz nowe nawyki,
 • - podejmujesz się wyzwań i adaptujesz się do zmian,
 • - realizujesz zadania od początku do końca,
 • - działasz pod presją czasu czy też innych ludzi,
 • - stajesz po swojej stronie w sytuacjach styku z drugim człowiekiem,
 • - dbasz o siebie i swój dobrostan,
 • - podnosisz się po niepowodzeniach,
 • - opiekujesz się sobą, będąc w kryzysie.

 

Moja misja i wartości

 

Lubię mówić, że moją religią są ludzie, bo przede wszystkim wierzę w drugiego człowieka. Wierzę także w jego potencjał i w to, że przy odpowiednim wsparciu jest w stanie:

 

 • - odkrywać i modyfikować nieużyteczne przekonania o sobie, o świecie, o życiu i o innych ludziach,
 • - odczytywać swoje emocje, a także potrzeby i motywacje, jakie za nimi stoją, by zdrowo je zabezpieczyć,
 • - mierzyć się z dyskomfortem i strachem, jakie towarzyszą wprowadzaniu zmian i realizacji wartości,
 • - robić przestrzeń dla tego, co trudne, aby móc to ojojać i puścić wolno.

 

Wspieranie w rozwijaniu odporności i elastyczności psychicznej pozwala mi wnosić wartościowy wkład w życie wrażliwych kobiet. Towarzyszę moim klientkom w uważnym wzrastaniu - w zgodzie ze sobą i we własnym tempie. Wszystko po to, by mogły wieść życie, od którego nie chce się uciekać.

Edukacja...

 

Jestem socjolożką. W 2013 r. ukończyłam studia na Uniwersytenie Warszawskim, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych - specjalizacja: problemy terapii i rozwiązywania konfliktów.

 

Jeszcze podczas pracy etatowej ukończyłam kurs "Train The Trainer" na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, ucząc się kunsztu trenerskiego od Marcina Capigi.

 

Od 2018 r. jestem coachką (nr dyplomu Szkoły Coachów Akademii SET®: 34-04). Coaching wniósł zupełnie nową jakość pracy 1:1 i o wiele lepsze efekty dla moich klientek.

 

W 2022 r. ukończyłam Szkolenie Coaching Akceptacji i Zaangażowania prowadzone przez Joannę Gawrońską i posiadające akredytację CCE. Szkolenie stanowiło bardzo użyteczne uzupełnienie narzędziowe dla wspierania w rozwijaniu odporności psychicznej, poprzez wzmacnianie elastyczności psychicznej.

 

Od 2019 r. jestem masterką certyfikowaną w badaniu odporności psychicznej kwestionariuszami MTQ (nr licencji AQR International: MTQ130758). Szkolenie certyfikacyjne przeszłam u Sylwii Rybak, której w dużej mierze zawdzięczamy nie tylko pojawienie się narzędzi MTQ na polskim rynku, ale także rozpropagowanie świadomości na temat odporności psychicznej.

 

Od 2022 r. jestem certyfikowaną konsultantką kryzysową (nr certyfikatu Akademii Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu: KK7/11/IPTK/2022). Szkolenie prowadzone przez Agnieszkę Stążkę-Gawrysiak wyposażyło mnie w wiedzę niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej (PFA, Psychological First Aid) osobie w kryzysie psychologicznym o nasileniu lekkim lub średnim.

... i specjalizacja

 

Wspieram w rozwijaniu odporności i elastyczności psychicznej:

 

 • sztywność i elastyczność myślenia, planowania oraz działania,
 • dobra, zdrowa motywacja,
 • zmiana nawyków w myśleniu i w działaniu (np. prokrastynacja, perfekcjonizm, nawyki cyfrowe),
 • produktywność i osobista efektywność,
 • dobrostan psychiczny,
 • zarządzanie swoją energią,
 • rezyliencja.

Top 5. Talentów Gallupa

Pierwsza dziesiątka Talentów Gallupa wspiera mnie w pracy z drugim człowiekiem, pozwalając dostrzegać to, co na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste. Sposób, w jaki się łączą, czyni moją ekspertyzę unikalną. Poniżej znajdziesz pierwszą piątkę moich talentów.

01.

 

Intellection

(Intelekt)

 

Wspiera mnie w zadawaniu dobrych, mocnych i celnych pytań w trakcie sesji coachingowych. Pozwala mi przetwarzać informacje na wielu poziomach i patrzeć na sprawy z różnych perspektyw

02.

 

Input

(Zbieranie)

 

Ułatwia mi zbieranie wartościowych informacji. Pozwala mi dopasować narzędzia do potrzeb klientek. Dzięki niemu dysponuję pojemną skrzynką narzędziową, która wzbogaca moje produkty i usługi o wiele użytecznych technik

03.

 

Connectedness

(Współzależność)

 

Wspiera mnie w "łączeniu kropek", czyli w dostrzeganiu połączeń. Dzięki niemu mogę pomagać klientkom dostrzegać to, co kryje się "pod powierzchnią" trudności, z którymi się mierzą. Pozwala mi budować mosty między ludźmi.

04.

 

Developer

(Rozwijanie innych)

 

Ułatwia mi bycie uważną na zmiany, jakie zachodzą w moich klientkach. Pozwala dostrzegać postępy moich kursantów i zwracać na nie ich uwagę. Dzięki niemu potrafię ułatwiać innym osiąganie celów i zmianę nawyków na dobre.

05.

 

Significance

(Poważanie)

 

Wspiera mnie w koncentrowaniu się na działaniach, które rezonują z moimi wartościami. Pozwala mi widzieć siebie jako część większej całości – całości, na którą chcę mieć istotny wpływ. Dzięki niemu poczucie dobrze wykonanej pracy stanowi paliwo dla mojej motywacji.

Ulubione cytaty

Erica Jong

Kiedy bierzemy życie we własne ręce, dzieje się rzecz straszna – nie ma na kogo zwalić winy.

 

- Erica Jong

Witold Gombrowicz

Być konkretnym człowiekiem. Być indywidualistą. Nie dążyć do przemiany świata jako całości - żyć w świecie, przerabiając go o tyle, o ile to leży w zasięgu mojej natury

 

- Witold Gombrowicz

Shoma Morita

Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy też jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osobą jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.

 

- Shoma Morita