Elastyczność psychiczna

  • Pandemia, lockdown, wojna w Ukrainie. To przykłady globalnej zmiennej życie- nagłej, losowej sytuacji, która wywiera na nas duży wpływ, choć nasz jednostkowy wpływ na jej wystąpienie i przebieg jest znikomy lub wręcz żaden. Natomiast tym, na co mamy wtedy wpływ, jest nasza reakcja. Jak zadbać o siebie, gdy stykamy się z globalną zmienną życie? Zapraszam do lektury.